Wyszukiwarka

Twój Koszyk


 x 

Twój koszyk jest pusty

Nowości

Logowanie

Warunki świadczenia usług PROSTE WZORY
logo5

REGULAMIN SKLEPU

1.PODMIOT

1.1. Sklep internetowy Prostewzory (dalej Sklep), działający pod adresem internetowym www.prostewzory.sklep.pl, jest własnością firmy Proste Wzory Karolina Moskwa-Wysocka, z siedzibą w Przysusze przy ulicy Sienkiewicza 11, 26-400 Przysucha , NIP: 799-181-65-73, REGON: 141333382

1.2. Adres korespondencyjny Sklepu:

PROSTE WZORY

ul.Kolady 1/32

02-691 Warszawa

1.3. Zakup towaru w Sklepie jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , oraz bezpośrednio przez stronę internetową pod adresem www.prostewzory.sklep.pl Zakup dokonywany bezpośrednio przez stronę internetową www.prostewzory.sklep.pl jest możliwy po dokonaniu przez Klienta rejestracji w Sklepie oraz bez dokonywania takiej rejestracji jako Gość.
Klient ma możliwość założenia konta użytkownika. W celu założenia konta użytkownika należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu podając niezbędne dane jak: imię, nazwisko, adres email, telefon komórkowy i/lub stacjonarny. W przypadku prawidłowej rejestracji dochodzi do utworzenia konta użytkownika i Klient ma możliwość składania zamówień poprzez stronę internetową dokonując logowania do swojego konta przy użyciu loginu oraz hasła. Sklep potwierdza dokonanie rejestracji poprzez przesłanie informacji o założeniu konta na adres e-mail Klienta.
Podczas dokonywania zakupu w naszym Sklepie Klient wypełnia formularz zamówienia udostępniony Klientowi na stronie internetowej
www.prostewzory.sklep.pl (tj. zakup poprzez koszyk) lub Klient wypełnia formularz zamówienia udostępniony za pomocą poczty elektronicznej. Formularz zamówienia jest następnie weryfikowany przez Sklep.

1.4. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane na stronie internetowej informacje nie zawierają błędów. Błędy będą usuwane niezwłocznie po powzięciu przez Sklep informacji o błędzie. W celu potwierdzenia poszczególnych informacji znajdujących się na stronie internetowej, można skontaktować się ze Sklepem.

1.5. Klientami Sklepu, do których stosuje się niniejszy regulamin mogą być jedynie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, zdolne do zawierania umów zgodnie z przepisami prawa. Poprzez złożenie zamówienia ww. podmioty oświadczają, że posiadają uprawnienia do zawarcia ważnej umowy.

1.6. Strony umowy tj. Klient i Sklep porozumiewają się ze sobą za pomocą środków porozumiewania się na odległość tj. email,Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona www

1.7. Sklep zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wycofywania produktów z oferty, wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, jak również wprowadzania w akacjach promocyjnych zmian.

1.8. Klient ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem, dostępnym na stronie www.prostewzory.sklep.pl w zakładce : Regulamin.

2.ZAMÓWIENIA

2.0 Towary oferowane przez Sklep są nowe. Sklep może sprzedawać również towary używane, ale wówczas fakt ten zostaje Klientowi zakomunikowany. Główne cechy towaru opisane są w karcie produktu , każdy towar zawiera szczegółowy opis .

2.1 Zawarcie umowy z Klientem naste?puje z chwilą przyjęcia zamo´wienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia

2.2 Wszystkie ceny towarów podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują innych kosztów związanych między innymi z wysyłką towarów, transportem towarów, z transportem zwrotnym towaru.

2.3 Koszty transportu i jego opcje są podane na stronie www.prostewzory.sklep.pl w zakładce Dostawa i płatności.

2.4 Klient dokonuje płatności za zamówione towary w formie ustalonej ze Sklepem. W przypadku składania zamówienia bezpośrednio przez stronę www Klient przy składaniu zamówienia wybiera wariant płatności spośród form płatności przedstawionych na stronie internetowej Sklepu.

2.5 Zamówienia obejmujące towary o różnym czasie realizacji, realizowane są po skompletowaniu całości zamówienia tzn. po dostarczeniu do magazynu Sklepu ostatniego zamawianego towaru, chyba że inny sposób dostawy zostanie uzgodniony przez Klienta z przedstawicielem Sklepu

2.6 W przypadku złożenia przez Klienta tzw. specjalnego zamówienia, to jest zamówienia na towar wychodzący poza standardową ofertę Sklepu (np. wymiary, materiał wykończenia, kolor wykończenia są inne od oferty zamieszczonej na stronie Sklepu), wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości 80% wartości całego zamówienia. Sklep przystąpi do realizacji zamówienia dopiero po otrzymaniu od Klienta zaliczki.

2.7 W przypadku zamówień o wartości wyższej i równej 1000,00 zł brutto, nie ma możliwości płatności za pobraniem.

3.TERMIN REALIZACJI

3.0 Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamo´wieniu miejsca wydania rzeczy.

3.1 Realizacja zamo´wienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

3.2 Termin wysyłki towaru wynosi 10 dni , chyba że karta produktu wskazuje na krótszy lub dłuższy termin wysyłki.

4.PŁATNOŚCI

4.0 Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:


- Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
- Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

BANK : Polski Bank Pocztowy

Numer rachunku: 89 1320 1537 2539 6085 3000 0001

-Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Transferuj.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są tutaj:

https://transferuj.pl/metody-platnosci

4.1 Obsługę płatności elektronicznych prowadzi jako agent rozliczeniowy: Transferuj.pl – serwis internetowy, który jest prowadzony przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000309098, kapitał zakładowy 4 798 500,00 zł wpłacony w całości, posiadającą nr REGON 300878437, NIP: 777-306-15-79.

4.2 W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. W innym wypadku umowę uznaje się za nieważną.

5.REKLAMACJE

5.0 W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady towaru Klientowi przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz Ust23.04.1964KC.

5.1 Klient ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki przy dostawie, w obecności kuriera. Sprawdzenie przesyłki oraz sporządzenie protokołu przy odbiorze jest niezbędnym elementem procesu reklamacji. Brak dokonania tych czynności może skutkować odmową uznania reklamacji przez firmę kurierską.

5.2 Reklamację dotyczącą towaru należy składać do Sklepu w formie pisemnej lub email. Reklamację można składać przy pomocy formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.prostewzory.sklep.pl w zakładce formularze do pobrania.

5.3 W przypadku odsyłania przez Klienta reklamowanego towaru należy dołączyć do towaru dowód zakupu wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym .

5.4 Dostarczenie reklamowanego towaru następuje na adres Sklepu

PROSTE WZORY

ul.Kolady 1/32

02-691 Warszawa

gdzie rozpatrywana jest reklamacja.

5.5 Klient powinien uprzednio skonsultować ze Sklepem odesłanie towaru w celu ustalenia formy odesłania. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji w terminie 14 dni licząc od momentu otrzymania reklamacji. W tym okresie Sklep zobowiązuje się udzielić Klientowi informacji na temat sposobu rozpatrzenia reklamacji [ pozytywnie, negatywnie].

5.6 W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Klienta Klient powinien mieć świadomość, że mogą powstać koszty, które mogą obciążać Klienta.

5.7 Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta w okresie 14 dni od otrzymania zamówionego towaru, Klient (konsument) ma prawo do odstąpienia od umowy składając stosowne oświadczenie, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów ww.ustawy. Klient może złożyć oświadczenie wg wzoru udostępnionego przez Sklep – w zakładce: Formularze do pobrania. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

5.8 Towar powinien być odesłany (w przypadku reklamacji i odstąpienia) w oryginalnym opakowaniu, z zachowaniem należytej staranności mając na uwadze rodzaj transport oraz rodzaj towaru.

5.9 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w stosunku do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb ( art. 38 ustawy o prawach konsumenta).

5.10 Zwrotu ceny Sklep dokonuje wyłącznie na konto bankowe z którego dokonywana była płatność, za wyjątkiem sytuacji gdy Klient złoży pisemne oświadczenie z innym numerem konta.

5.11 Obsługa Sklepu nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem. Zwrot przesyłki należy uzgadniać ze Sklepem.

5.12 Przy wymianie towaru na inny rodzaj towaru, o ile Sklep daje taką możliwość, Klient pokrywa ewentualne różnice w cenie. Klient pokrywa również inne uzasadnione koszty wymiany towaru, które nie leżą po stronie Sklepu.

6.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

6.0 Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu Klient wyraża zgodę, aby Sklep przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.), niezbędne dla procesu realizacji umowy, celów marketingowych jak również celów określonych w Regulaminie.

6.1 Sklep, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych informuje, że dane osobowe Klientów są przechowywane w zbiorze danych firmy Proste Wzory Karolina Moskwa-Wysocka, z siedzibą w Przysusze przy ulicy Sienkiewicza 11, 26-400 Przysucha , NIP: 799-181-65-73, REGON: 141333382

6.2 Podane dane osobowe Klienta będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami) przez Sklep tj. firmy Proste Wzory Karolina Moskwa-Wysocka, z siedzibą w Przysusze przy ulicy Sienkiewicza 11, 26-400 Przysucha , NIP: 799-181-65-73, REGON: 141333382

6.3 Sklep informuje, że jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych i przetwarza dane osobowe, w szczególności w celach:doprowadzenia do zawarcia i realizacji umów, dochodzenia wymagalnych roszczeń powstałych w związku z realizacją w/w umów, w celach marketingowych oraz w przypadku gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora oraz odbiorców danych.

6.4 W przypadkach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Klientowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

6.5 W wyżej wymienionych sprawach właściciel danych winien zwracać się do Administratora Danych Osobowych na piśmie.

6.6 Podanie danych takich jak: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, adres, dane faktury jest konieczne [ art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych], podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

7.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.0 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 października 2015 roku i jest dostępny na stronie www.prostewzory.sklep.pl

7.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

7.2 Polityka prywatności oraz Polityka Cookies dostępne są w zakładce na dole strony.